śląskie_centrum_kultury

Wojciech Kempa autor książki Okręg Śląski Armii Krajowej z wizytą w szkołach

I znów, jak w poprzednich latach, złożyliśmy jesienne wizyty średnim szkołom miasta i powiatu gliwickiego z wykładami naszego stałego współpracownika, historyka pana magistra Wojciecha Kempy o tematyce Powstań Śląskich i Armii Krajowej.
W większości, temat Powstań zazębiał się z bieżącym curriculum pierwszych klas, ale były też wyjątki, kiedy proszono nas o przedstawienie historii Armii Krajowej na Śląsku, bo wciąż jest ona najgorętszym z poruszanych zagadnień. I słusznie, bowiem w świadomości przeważającej części naszego społeczeństwa wciąż pokutuje ogrom kłamliwej propagandy z czasów minionej epoki PRL-u, według której jedynie formacje Gwardii i Armii Ludowej „bohatersko” walczyły z okupantem naszego kraju. I oczywiście tym jedynym okupantem były hitlerowskie Niemcy. Niewielu zaś wie, że Śląski Okręg Armii Krajowej był liczebnie najsilniejszy ze wszystkich. Również tych, z Polski centralnej i wschodniej, choć warunki dla konspiracji były tu najtrudniejsze. Tym razem odwiedziliśmy kolejno klasy mundurowe Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach, klasy artystyczne gliwickiego Liceum Ogólnoksztąłcącego „Animator”, byliśmy w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Kozielskiej, w klasach mundurowych Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach-Sośnicy i Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych przy ulicy Chorzowskiej.

Dalej złożyliśmy wizytę Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie, gdzie wykładu wysłuchały klasy mundurowe, następnie pojechaliśmy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Armii Krajowej na Osiedlu „Sikornik”, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 11 przy ul. Górnych Wałów ( Rymer ! ), Zespołu Szkół im. Piastów Śląskich i Zespołu Szkół Samochodowych im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego. Uff !!! To były trzy dobrze przepracowane dni. Wszędzie witani byliśmy serdecznie i czuliśmy, że odbiór przekazywanych treści był różny ( vide zdjęcia ) lecz na ogół bardzo dobry. Czasem wręcz znakomity o czym świadczyły gromkie brawa na zakończenie większości wykładów. Wprawdzie zgodnie uznaliśmy raz jeszcze, że nauczanie nie jest łatwym kawałkiem chleba, jednak satysfakcja była bezsprzecznie naszym udziałem.

Źródło: http://www.spak-gliwice.pl/wydarzenia.html

Podobają Ci się takie wydarzenia, chciałbyś, aby było ich więcej?
Przekaż darowiznę na konto ŚCK! Szczegóły w zakładce „WESPRZYJ NAS