ŚCK laureatem konkursu “Tu mieszkam, tu zmieniam” !!!

28 listopada członkowie Stowarzyszenia Śląskie Centrum Kultury odebrali dyplom dla laureata konkursu Bank Zachodni WBK !

Hasło “Tu mieszkam, tu zmieniam” zawiera w sobie wszystkie cechy społeczeństwa obywatelskiego – usprawnienie życia w lokalnych społecznościach, które w rzeczywisty sposób wpływają na jego poprawę. Program Banku Zachodniego WBK zakłada integrację środowisk lokalnych, które łączą wspólne cele. Fundacja Banku Zachodniego WBK we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK od lat angażuje się w działania związane ze wsparciem oddolnych inicjatyw.

Trzeba wiedzieć, że codzienna paca wolontariuszy w całej Polsce realnie wpływa na poprawę życia w społeczeństwie, dlatego warto wspierać i angażować się w działalność organizacji non-profit takich jak Śląskie Centrum Kultury. Zapraszamy wszystkie chętne osoby, które chciałyby mieć wpływ na kształtowanie swojego najbliższego otoczenia do współpracy z ŚCK!

“Pomysły są powszechnym towarem. Wprowadzanie ich w życie nie jest.”

 

Dziękuję wszystkim wspaniałym osobom, które miały swój wkład w sukces kolejnego projektu Śląskiego Centrum Kultury.