Powstrzymajmy deprawację kultury – protest pod Teatrem Rozrywki

Jako obywatele Śląskiej Ziemi pragniemy zaprotestować przeciwko spektaklowi “Klątwa”, który ma być wystawiony na deskach Teatru Rozrywki w Chorzowie. Ta antysztuka prowadzi do deprawacji kultury naszego regionu i kpi z wiary, która była, jest i będzie ostoją mieszkających tu ludzi. Domagamy się zdymisjonowania odpowiedzialnych za repertuar w Teatrze Rozrywki w Chorzowie i powołania kierownictwa teatru, któremu przyświecać będzie rozwój kultury w naszym regionie. Powyższe żądanie wraz z poniższym uzasadnieniem zostanie złożone na ręce osoby odpowiedzialnej politycznie za Teatr Rozrywki Marszałka Województwa z ramienia Platformy Obywatelskiej Wojciecha Saługi, a także do wiadomości Radnych Sejmiku Śląskiego i Radnych Miasta Chorzów.

 

I. PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ
Śląska Triada: śląska rodzina, śląska religijność, śląska pracowitość.

Jesteśmy w olbrzymiej mierze potomkami górników, którzy przybywając na Śląsk stawiali tutaj w podzięce wspaniałe kościoły – w ten sposób wypraszając i jednocześnie dziękując za Bożą opiekę. Jesteśmy potomkami ludzi, którzy jeszcze niedawno witali się na ulicy słowami Szczęść Boże! zamiast zwykłego dzień dobry. To tutaj na Śląsku znakiem krzyża rozpoczynało się i kończyło pracę, a śląskie kobiety czyniły go na chlebie przed każdym jego pokrojeniem. W wielu domach te tradycje dalej są praktykowane, a przy drzwiach spotkać można nie tylko krzyż czy święty obrazek, ale i kropielnicę.  Śląska dusza zawsze składała się z umiłowania życia rodzinnego, głębokiej pobożności i rąk, które nie bały się ciężkiej pracy. „Na Śląsku, jak w niedzielę idzie się do kościoła, to coś znaczy. Nie ma rozdźwięku między tym, co głosi się w kościele, a robi w życiu”. Gdyby Śląsk miał jeszcze kiedykolwiek wznieść swoje chorągwie, to właśnie te przymioty powinny zostać na nich skrupulatnie wyhaftowane. Taka jest właśnie nasza śląska pamięć i tożsamość.

II. W OBRONIE WIARY
Nie wstydzę się Jezusa.

Ziemia Śląska była zawsze ziemią wojen, cierpienia, bólu i śmierci niewinnych ludzi, a dzieła zniszczenia dokończyć miał komunizm, który niósł ze sobą kres wyznawców Chrystusa.Bóg jednak miał własne plany. W nocy z 16 na 17 października 1978 r. w Stolicy Piotrowej wybrano Karola Wojtyłę – obywatela Polski – na papieża.  Pontyfikat Jana Pawła II zmienił oblicze świata, zmienił oblicze polskiej ziemi. Papież Polak dał swym rodakom nadzieję, odwagę oraz WIARĘ, bez których nie sposób byłoby przeciwstawić się systemowi komunistycznemu.

Jan Paweł II mówił o Śląsku: „To ziemia, na której rodzą się diamenty”. Pewnie dlatego, mimo tak trudnej i dramatycznej wręcz historii nic nie naruszyło trzonu naszej tożsamości. A liczne biografie wybitnych Ślązaków są świadectwem głębokiej wiary i przywiązania do tradycji…

I tak już jest, że życie od jednego pokolenia wymaga tytanicznego poświęcenia, by następnemu pozwolić chwilę odetchnąć i poczuć się bezpiecznie. Zło jednak nigdy nie znika. Teraz nadchodzi czas, w którym znowu potrzeba ludzkiej odwagi, aby stanąć w obronie wiary w obliczu realnego zagrożenia. Jesteśmy potomkami wspaniałych ludzi, którzy w trudnych czasach znaleźli w sobie moc, aby postąpić właściwie, teraz czas abyśmy i My odnaleźli w sobie odwagę.

III.  STRZEŻCIE SIĘ, ŻEBY WAS NIE ZWIEDZIONO
Tolerancja jest ostatnią cnotą upadającej cywilizacji

Świat na naszych oczach właśnie się zmienia. Bardziej uważni obserwatorzy widzą już delikatne zmiany, przesunięcia nacisku, transformację znaczeń różnych pojęć. Inni ludzie jeszcze sobie tego nie uświadamiają i kontynuują swoje codzienne życie tak jak poprzednio to czynili. Raz na jakiś czas zdarza się jednak, że społeczeństwo jest otwarcie testowane, a granice próbują zostać gwałtownie przesunięte. Jesteśmy właśnie tego świadkami, ma to miejsce w przypadku bluźnierczego spektaklu „Klątwa”.

W tym miejscu trzeba jasno napisać, aby nie było już żadnych wątpliwości, że spektakl „Klątwa” nie ma nic wspólnego ze sztuką. Nie zmienią tego żadne pochlebne recenzje „znawców” pojawiające się w mediach. Takie są fakty, a jak wiadomo z nimi się nie dyskutuje. Jak świat, światem nigdy dotychczas seks oralny nie został nazwany sztuką, a tym bardziej ten bluźnierczy z wykorzystaniem figury Jana Pawła II; do tego na deskach teatru państwowego w jego własnym kraju. Nie nazwano też do tej pory sztuką wieszanie głowy Kościoła, podcieranie się flagą, ścinanie piłą mechaniczną krzyża czy walenie krzyżami o deski sceny teatralnej. Nie, to nie są środki wyrazu artystycznego. To jest po prostu burdel, i to burdel organizowany z naszych pieniędzy i na naszą zgubę.

W Polsce za sprawą „Klątwy” rozpoczęto proces dynamicznego demontażu społecznego. Rozciąga się definicję sztuki do granic absurdu, próbując wmówić Polakom, że te akty upodlenia odbywające się na scenie są wyrazem jakiejś wyższej wrażliwości. Otóż nie są, są zwyczajną kloaką, która z niezrozumiałych powodów zyskała zainteresowanie instytucji państwowych – opłacanych z publicznych pieniędzy – w jej rozpowszechnianiu.

Kolejną już – wojewódzką samorządową – instytucją kultury zaangażowaną w popularyzację tego skandalicznego przedstawienia jest Teatr Rozrywki w Chorzowie. Wątek finansowy należy w tej sprawie mocno podkreślać, ponieważ nadzór nad Teatrem Rozrywki sprawuje Zarząd Województwa Śląskiego. Ten sam Zarząd Województwa Śląskiego powołuje Radę Programową Teatru, jako organ doradczy dyrektora, opiniujący plan działalności artystycznej i ich realizację. Obecnie w składzie Rady Programowej Teatru zasiadają:

1. Jolanta Ptaszyńska (kulturoznawca, literat, filmowiec) – Przewodnicząca Rady
2. Tadeusz Sławek (językoznawca, tłumacz, muzyk) – Wiceprzewodniczący Rady
3. Urszula Koszutska (przedstawicielka Sejmiku Województwa Śląskiego)
4. Wiesław Ciężkowski (zastępca prezydenta Chorzowa ds. społecznych, przedstawiciel miasta Chorzów)
5. Ryszard Klimczak (dziennikarz, prezes Stowarzyszenia Teatralnego Tespis)
6. Andrzej Marko (kompozytor, aranżer, dyrygent)
7. Piotr Naliwajko (malarz)
8. Robert Talarczyk (reżyser, aktor, dyrektor Teatru Śląskiego im. S. Wyspiańskiego w Katowicach).

Wyżej wymienione osoby razem z obecnym dyrektorem Teatru Rozrywki Dariuszem Miłkowski decydują o działalności artystycznej teatru, w tym o zainteresowaniu placówki „Klątwą”. Innymi słowy to te osoby podjęły decyzję o wpuszczeniu „Klątwy” na deski śląskiego teatru.

 

IV. OBOWIĄZEK
Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

Czy mamy moralne prawo ingerować w repertuar Teatru Rozrywki? Patrząc na plan finansowy tej instytucji kultury widać wyraźnie, że jednostka ta utrzymuje się głownie dzięki dotacji z budżetu; w 2017 roku to 8 890 668 zł, suma ta stanowi ponad połowę przychodu Teatru Rozrywki. Nie trzeba chyba dodawać, że to z naszych podatków finansowane są dotacje z budżetu. Zakrawa to na niesmaczny żart, ale Polacy sami finansują przedstawienia uderzające w naszą wiarę i tradycję, to nie są domysły, taka jest dzisiejsza rzeczywistość. Na taki stan rzeczy nie możemy nie reagować. Konieczna jest nasza duchowa mobilizacja i gotowość do zajęcia stanowiska, głośnego powiedzenia NIE.

Codziennie modlimy się do Boga w intencji swojej i swych najbliższych. Prosimy Go o zdrowie dla swoich dzieci, rodziców, małżonka, prosimy o pomyślne zdanie egzaminu, szczęśliwą podróż, rozwiązanie problemów finansowych, zażegnanie konfliktów, dobrą pracę. Liczymy na jego opiekę, pomoc i zbawienie ode złego. Zawsze. Teraz sytuacja uległa odwróceniu. Wielu z nas, właściwie większość nigdy nie musiała otwarcie bronić swojej wiary. Fakt jej niezagrożonego istnienia przyjmowaliśmy za coś oczywistego.  Sprawa „Klątwy” uświadamia nam jak złudne jest to uczucie. Kościół tworzą wierni, to na każdego chrześcijanina spada obowiązek obrony naszej wiary.

Nasz Bóg potrzebuje naszej ochrony, oddajmy mu sprawiedliwość, miłość i wdzięczność za całe dobro, które spotkało nas w życiu, za każdą łaskę i podziękujmy mu za to, pokazując, że nasza wiara jest żywa – prawdziwa. Nie odwracajmy głów, nie bagatelizujmy zagrożenia, bo On nigdy nie bagatelizuje naszych problemów i trudności.  Czas najwyższy żebyśmy to my stanęli w Jego obronie. Trwajmy przy nim w modlitwie i codziennych uczynkach. Spotkajmy się 3 / 8 / 2017 pod Teatrem Rozrywki w Chorzowie, aby sprzeciwić się bluźnierstwu.

 

WEŹ UDZIAŁ W WYDARZENIU: Powstrzymajmy deprawację kultury – protest pod Teatrem Rozrywki 

PLAN ZGROMADZENIA

16:30
Osoby zainteresowane zapraszamy razem z ks. Łukaszem Szydłowskim FSSPX do udziału w Mszy św. w rycie trydenckim (nadzwyczajna forma rytu rzymskiego). Msza św. zostanie odprawiona tuż obok teatru, w kaplicy pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego, ul. Katowicka 107 (Rynek) — wejście od ul. Pocztowej

17:30
Rozpoczęcie zgromadzenia

17:50 – 18:30
Różaniec publiczny jako zadośćuczynienie za grzech bluźnierstwa
Wsparcie duchowe:
o. Jerzy Gerda
ks. Łukasz Szydłowski FSSPX

18:30 – 19:00
Przemówienia organizatora i osób wyznaczonych przez organizatora

Mając na uwadze duże prawdopodobieństwo zaistnienia różnego typu prowokacji w czasie protestu oraz pragnąc przeprowadzić zgromadzenie z zachowaniem wysokiej kultury, prosimy o uszanowanie poniższych ustaleń:

1.W czasie trwania zgromadzenia prosimy o bezwzględne przestrzeganie poleceń organizatora i służb porządkowych.

2.Obowiązuje zakaz używania własnego nagłośnienia i wznoszenia okrzyków.

3.Prosimy o nieprzynoszenie na protest symboli organizacyjnych i partyjnych. Zachęcamy do zabrania flag państwowych i kościelnych.

4.Wszystkie osoby niestosujące się do poleceń Organizatora zostaną wyproszone z miejsca zgromadzenia.

INFORMACJA DLA MEDIÓW
W czasie protestu 17:20 odbędzie się konferencja dla mediów.

OŚWIADCZENIE ŚLĄSKIEGO CENTRUM KULTURY DOTYCZĄCE KLĄTWY:

Klątwa Frljicia nie jest ani adaptacją Wyspiańskiego, o czym mówił sam Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński, nie jest też odważną sztuką opowiadającą o realnych problemach Polaków. Jest natomiast celowym przekroczeniem praw artysty, który wykracza daleko poza granice swobody wypowiedzi,  w sposób oczywisty łamiąc polskie prawo. Nie tylko środowiska katolickie Klątwą powinny być oburzone. Chorwat folguje sobie w najlepsze tworząc sceny skierowane przeciwko Polsce, tradycji i rodzinie. To bluźnierstwo na różnych płaszczyznach, zarówno w warstwie wizualnej jak i dźwiękowej:

 

naruszenia dotyczące przekonań religijnych w Klątwie:

 

  1. pocierania się przez dwie aktorki drewnianym Krzyżem w kroku, oraz wkładanie w Krzyża w majtki, przez jedną z nich;
  2.  akt seksualny ze statuą św. Jana Pawła II przy odtworzeniu jego kazania o miłości
  3. powieszenie figury św. Jana Pawła II z napisem „obrońca pedofili”;
  4. używania Krzyży, jako młotków i karabinów maszynowych;
  5. ścięcia stojącego na scenie Krzyża piłą mechaniczną.

znieważenia symboli narodowych w Klątwie:

 

  1. wykonywaniu ruchów kopulacyjnych na hasło POLSKA
  2. scena, w której aktorka po deklaracji aborcyjnej śpiewa Hymn Polski
  3. znieważenie flagi Państwa Watykańskiego
  4. wycięta scenie dot. zbiórki pieniędzy na zabójstwo Jarosława Kaczyńskiego – przy czym trzeba zastanowić się, czy jej wycięcie nie jest tylko sprytną próbą ominięcia odpowiedzialności karnej
  5. w ostatniej scenie, po ścięciu krzyża, pokazuje się orła bez nóg, któremu towarzyszy dźwięk samolotu, pikującego ku ziemi

 

Wolność nie jest nieograniczona i nigdy nie była i kończy się tam gdzie zaczynają się prawa innych. W ocenie Klątwy musimy brać pod uwagę rzeczywisty konflikt między prawem do swobody wypowiedzi reżysera, a prawem do obrony czci i dobrego imienia. Polskie prawo przewiduje karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia do lat dwóch.

Wierzymy, że toczące się postępowanie zakończy się triumfem sprawiedliwości, a wyrok ukarze tych, którzy z premedytacją szerzą nienawiść na tle religijnym pod płaszczykiem sztuki.

Klątwa to upolityczniony antypolski spektakl.

Klątwa to bluźnierstwo i obraza osób wierzących.

Klątwa to okazanie pogardy przez chorwackiego reżysera względem symboli i wartości wyznawanych przez większość Polaków.

Debata nad Klątwą nigdy nie zakończy się wspólnym porozumieniem. Sam Frljić w jednym z wywiadów przyznaje się, że z góry liczył na wywołanie ogromnego skandalu w Polsce. Dlatego Klątwy w Polsce miało nigdy nie być. Fakty są takie, że jest to chorwacki reżyser na stale współpracujący z niemieckim teatrem w Monachium.Frljić jako obcokrajowiec z góry negatywnie nastawiony do Polski, tylko uzurpuje sobie prawo do oceny Polaków. Polacy nie chcą ani jego sztuki, ani proponowanego w niej rozgrzeszania z grzechów, które istnieją tylko w jego głowie. Jeżeli Frljić chce zarabiać na jakimś narodzie to proponujemy mu powrót do Monachium i wystawienie tak samo odważnej sztuki o Islamie.

 

Domagamy się odwołania ludzi odpowiedzialnych za sprowadzenie Klątwy na Śląsk, tj.
Dyrektora Teatru Rozrywki w Chorzowie, Pana Miłkowskiego
Całej Rady Programowej: tj.Jolanty Ptaszyńskiej , Tadeusza Sławek, Urszuli Koszutskiej, Wiesława Ciężkowskiego, Ryszarda Klimczaka, Andrzeja Marko, Piotra Naliwajko, Robert Talarczyka oraz Pana Henryk Mercika – członka zarządu województwa ds. kultury.

Domagamy się uznania odpowiedzialności politycznej rządzącej w regionie partii Platformy Obywatelskiej i Ruchu Autonomii Śląska.

Wyżej wymienione osoby ignorując negatywną opinię Episkopatu, negatywną opinię samego ministra MKiDN, zdanie opinii publicznej, a także lekceważąc toczące się nadal postępowaniem prokuratury w sprawie Klątwy zdecydowali się mimo tego zaprosić ten spektakl do naszego teatru publicznego.

Domagamy się także publicznych przeprosin za wielokrotne lekceważące podejście osób piastujących te publiczne stanowiska względem zwykłych ludzi. Z łatwością można wyszukać niestosowne wypowiedzi, w których obraża się odbiorców kultury – Polaków – degradując ich do roli analfabetów, niemających prawa wypowiadać się  w kwestii sztuki.

Zwracamy uwagę Polaków, że wymienione osoby mylą misję teatru publicznego, z narzędziem do bezkarnego podżegania do morderstwa, eskalacji zamieszek na tle religijnym. pochwały przestępstwa, nieuzasadnionego epatowania nagością, wulgarnością i profanacji. Dlatego wzywamy Państwo aby ostro zareagowało wobec tych oczywistych naruszeń dotyczących przekonań religijnych, znieważenia symboli państwowych i innych zachowań mających znamiona kryminalne.