śląskie_centrum_kultury

PETYCJA O ZAPRZESTANIE EMISJI ZMANIPULOWANEJ REKLAMY WIRTUALNEJ POLSKI W MEDIACH PUBLICZNYCH [TVP]

 Szanowni Państwo,

W związku z nachalnym rozpowszechnianiem w mediach propagandowego spotu “Wiele nas łączy w Polsce. Wirtualnej Polsce. #dziejesiewpolsce” [https://www.youtube.com/watch?v=wlGMHlVLrTc ], który przekazuje treści podprogowe, wywierając na odbiorcę tzw. wpływ społeczny. W tym celu manipulując faktami w taki sposób, aby przekazać atrakcyjne, pozytywnie kojarzące się hasła jak “otwartość, odwaga” z obrazem rzeczywistości czy zachowaniami, które nie odzwierciedlają prawdziwej rzeczywistości społecznej w naszym kraju. Ponadto uważamy, że spot ma za zadanie wpłynąć na odbiorców w taki sposób, aby przyjęli oni “dobrowolnie” sposób widzenia autorów czy grup interesów stojących za w/w spotem nie licząc się przy tym z szeroko rozumianym dobrem, czy interesem osób, na które oddziałuje.

Dlatego mając na uwadze dobro społeczne wzywamy Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, aby podjęła wszelkie możliwe działania przeciwko w/w reklamie Wirtualnej Polski. Apelujemy również do władz Wirtualnej Polski o zaprzestanie emisji spotu “Wiele nas łączy w Polsce. Wirtualnej Polsce. #dziejesiewpolsce”.

Zgubny wpływ społeczny tej i jej podobnych reklam uruchamia cały proces zmian zachowań i postaw społecznych, a także emocji i motywacji w każdej potencjalnej grupie odbiorców. Uważamy, że ciągłe przypominanie o “czarnym proteście”, a tym samym mylne zakorzenianie przyzwolenia dla aborcji w przyjętym ładzie społecznym, jest szkodliwe. Zaistnienie akurat tego obrazu wynikać może jedynie z nadmiernego zainteresowanie Wirtualnej Polski tym, co negatywne w Polsce. Warto, chociażby zadać pytanie, dlaczego w spocie nie zostały pokazane np. Marsze dla życia i rodziny, które w Polsce były zdecydowanie o wiele liczniejsze. Ubolewamy również nad faktem wiązania w jednym spocie reklamowym Wirtualnej Polski pochwały zabijania dzieci przy jednoczesnej pochwale w tym samym spocie reklamowym rodziny/rodzinności/rodzenia dzieci. Jest to skandaliczne i budzi wielki niesmak. Boimy się tym bardziej, iż we współczesnym świecie występuje olbrzymie „zagęszczenie” różnych komunikatów, które za pośrednictwem nowoczesnych mediów mają na celu tylko „urabianie” opinii publicznej. Co więcej, uważamy, za naganne wiązanie odwagi z mordowaniem dzieci, bowiem cnota odwagi należy się matkom, które podejmują trud macierzyństwa. Również użyty w spocie mechanizm psychologiczny budowania sympatii w odniesieniu do promocji homoseksualizmu w Polsce jest niedoprzyjęcia. To jawne wsparcie homoseksualizmu godzi w konstytucyjną ochronę małżeństwa i jest sprzeczne z przepisami ustawy o radiofonii i telewizji, które mówią m.in. o szacunku dla chrześcijańskich wartości w przekazie mediów publicznych. W związki z tym że mamy świadomość, iż media mają faktyczny wpływ na kształtowanie postaw, opinii i zachowań oraz mając na uwadze wspólne dobro publiczne, zwracamy się raz jeszcze o zaprzestanie rozpowszechniania spotu Wirtualnej Polski.

PODPISZ NA: http://citizengo.org/pl/signit/39964/view