Okręg Śląski Armii Krajowej

Zrzutka na TOM IV książki

“Okręg Śląski Armii Krajowej”

Sprawa przekazania testamentu Armii Krajowej, następnemu pokoleniu młodych Polaków jest dla nas niezwykle istotna, dlatego już pracujemy nad wydaniem IV tomu książki “Okręg Śląski Armii Krajowej”.

Prace nad redakcją i przygotowaniem tak ogromnego materiału nierozerwalnie wiążą się z dużym nakładem finansowym.

Niemniej winni jesteśmy oddanie tego hołdu
poległym synom śląskiej ziemi!

Tom IV opracowania „Okręg Śląski Armii Krajowej” poświęcony będzie działalności struktur konspiracyjnych AK na Ziemi Bielskiej, Żywieckiej, Wadowickiej i Oświęcimskiej. To tam działały słynne zgrupowania partyzanckie „Beskid Zachodni” – „Garbnik” oraz „Sosienki”, którym to poświecimy szczególnie dużo miejsca. Zgrupowanie „Beskid Zachodni” działające w drugiej połowie 1943 roku operowało w górach i lasach Beskidów Śląskiego i Żywieckiego. Jesienią 1943 roku zostało ono rozwiązane, a latem 1944 roku odtworzone pod nazwą „Garbnik”. Swe bazy miało ono wówczas w Beskidzie Małym, ale zapuszczało się też w Beskid Śląski i Żywiecki. Ściśle z partyzantami z Żywiecczyzny współdziałało zgrupowanie partyzanckie „Sosienki”, które operowało na Ziemi Oświęcimskiej i które pośredniczyło w przerzucie uciekinierów z KL Auschwitz do oddziałów partyzanckich mających swe bazy w Beskidach. Oczywiście nie możemy w tymże tomie nie zająć się konspiracją obozową działającą na terenie obozu oświęcimskiego, a także jej kontaktom ze strukturami AK poza obozem oraz planami wyzwolenia tegoż obozu. W tymże tomie podejmiemy też temat Legionu Śląskiego Armii Krajowej, który to operował na terenie Okręgu Krakowskiego, ale który skupiał uciekinierów i przesiedleńców z terenu Górnego Śląska, Zagłębia Dąbrowskiego i Podbeskidzia.

Tyle pieniędzy brakuje, aby wydać IV tom “Okręgu Śląskiego Armii Krajowej”

Ta kwota to minimum jakie potrzeba, aby umożliwić dystrybucje do szkół i bibliotek
Zebrana suma zostanie przeznaczona na dystrybucje i spotkania autorskie

PONADPROGRAMOWE WSPARCIE BĘDZIE WKŁADEM DO WYDANIA TOMU V

BIBLIOTEKI
INSTYTUCJE

Książki trafią nieodpłatnie do bibliotek oraz instytucji publicznych w Polsce i za granicą

SZKOŁY
UNIWERSYTETY

Książki trafią nieodpłatnie do szkół oraz uczelni wyższych w Polsce i za granicą

Do tej pory ukazały się trzy tomu książki “Okręg Śląski Armii Krajowej” :

Tom I
Tom II

Tom III


O AUTORZE:

Urodziłem się 29 marca 1966 r. w Siemianowicach Śląskich i tu też obecnie mieszkam. Jestem Ślązakiem z dziada – pradziada. Moi pradziadkowie walczyli w Powstaniach Śląskich o złączenie śląskiej ziemi z Polską, przy czym mój pradziadek po mieczu, Euzebiusz Kempa. stał na czele gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Łabędach, a także był pierwszym komendantem Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska w tej miejscowości (dziś będącej dzielnicą Gliwic).

W III Powstaniu Śląskim początkowo dowodził kompanią powstańczą, a następnie pełnił funkcję oficera w Oddziale II (wywiad) Grupy Środkowej. Dziadek mój, Konstanty Kempa, był oficerem Wojska Polskiego i Armii Krajowej. Aresztowany przez Niemców, został skazany na karę śmierci i stracony w KL Auschwitz. Ukończyłem studia historyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jestem autorem szeregu publikacji historycznych – w większości dotyczących Powstań Śląskich oraz Armii Krajowej. Wśród nich są pozycje książkowe:

– Na przedpolu Warszawy (rok wyd. – 2007)
– Śląscy Czwartacy (rok wyd. – 2010)
– Śladami bolesnej przeszłości. Śląskie tropy w KL Auschwitz (rok wyd. – 2011, jako współautor)
– Okręg Śląski Armii Krajowej tom I-III (rok wyd. – 2016)

Jestem nadto współautorem cyklu filmów biograficznych „Siemianowiccy Dowódcy”, który składa się z czterech filmów:

– Podpułkownik Tadeusz Majcherczyk – Zdan
– Pułkownik Jan Emil Stanek
– Porucznik Walenty Fojkis
– Podporucznik Karol Gajdzik