Okręg Śląski Armii Krajowej, t. III, s.276.

„Ponieważ rejon ten był stosunkowo zamożny, a żywności tu nie brakowało, przeto nie zachodziła tu potrzeba wspomagania ludzi. Zebrane pieniądze przekazano więc na zakup broni […] Broń kupowano od żołnierzy niemieckich stacjonujących w stadninie koni w Ochabach. […] Ogółem zakupiono 60-70 sztuk różnego rodzaju broni, którą posługiwali się m.in. Hałaczek, inspektor Kuboszek i inni.”

“Okręg Śląski Armii Krajowej, t. III, s.276.

Wspieraj wydanie IV tomu książki “Okręg Śląski Armii Krajowej”

NAGRODY ZA WSPARCIE!

35 zł i więcej
Książka “Okręg Śląski Armii Krajowej” tom IV z wysyłką na terenie Polski

75 zł i więcej
III tomy książki “Okręg Śląski Armii Krajowej” (I-III) z wysyłką na terenie Polski

105 zł i więcej
IV tomy książki “Okręg Śląski Armii Krajowej” z wysyłką na terenie Polski

Chcesz, aby książka się ukazała? Kliknij tutaj