śląskie_centrum_kultury

Identitäre Bewegung – Deutschland w ŚCK [ IBD im Schlesischen Kulturzentrum ]

Wczoraj w Śląskim Centrum Kultury odbyło się naprawdę ciekawe spotkanie z członkiem Identitäre Bewegung – Deutschland.To duża rzadkość móc zadać pytanie bezpośrednio, zamiast szukać odpowiedzi w Internecie. Z tej sposobności członkowie ŚCK oraz przybyli goście z wielką przyjemnością skorzystali. Okazuje się, że grupa Identitäre* ma więcej wspólnych mianowników z polskimi ruchami oddolnymi  niż z tego do tej pory  obie strony zdawały sobie sprawę.

„Obyś żył w ciekawych czasach” podobno tak mówi przysłowie chińskie, i chyba właśnie w takich czasach żyjemy. Współcześnie można mówić o tym, że Europa zderzyła się z górą lodową, porównywalną do tej, która zatopiła Titanica. Podobieństwa do tej historii można mnożyć. Pasażerowie Titanica, tego niezatapialnego cudu ówczesnej techniki, również jak my obecnie mieli mylne przekonanie o swoim bezpieczeństwie i podobnie jak w historii z 1912 r. i u nas największe niebezpieczeństwo znajduje się „pod wodą”. Dzisiaj również płyniemy kursem kolizyjnym, a większość z nas w ogóle nie zdaje sobie z tego sprawy. Zatem dobrze jest odpowiedzieć sobie na pytanie: Dlaczego Narody Europy tego nie widzą?

Do budowy tragicznego finału, który przecież kiedyś musi nastąpić, przyczyniają się na pewno mainstreamowe media. Zatajanie, podawanie nieprawdziwych informacji, czy bagatelizowanie faktów, to już chleb powszedni. Te i inne praktyki stosują najpopularniejsze dzienniki w całej Europie. Jakby było mało wydawcy co jakiś czas lubią przeprowadzić tzw. prowokacje dziennikarskie w celu zdyskredytowania tej czy innej niewygodnej grupy społecznej. Przy takiej etyce dziennikarskiej nic dziwnego, że Europa tonie, a większość jej obywateli zamiast szykować się do walki o życie … czeka na bal.

 

The people will believe what the media tells them they believe.
George Orwell

 

Równocześnie ogromne pieniądze płyną szerokim strumieniem, który ma finansować programowanie (ogłupianie) społeczeństw. Ideologie takie jak multikulturalizm, globalizm, konsumpcjonizm, homoseksualizm, z pomocą wypaczonego pojęcia tolerancji niszczą nasze rodziny, małe ojczyzny czy całe narody od środka. To dzieje się już teraz – nawet w czasie, kiedy czytacie ten tekst. Żyjemy w czasach kryzysu. Czy uda się zmienić kurs przed katastrofą? Czy jak w przypadku Titanica prawo zostanie zmienione dopiero w obliczu wielkiej tragedii?

Każdy wysiłek by odwrócić ten proces i zniszczyć jego przyczyny to dobra wiadomość. Dlatego powstawanie takich grup jak Identitäre to dobra wiadomość dla Europy. Dzieląc się doświadczeniami z Polski i Niemiec dochodzimy do podobnych wniosków. Zarówno Polacy jak i Niemcy nie zgadzają się na wprowadzane zmiany. Zarówno Polacy jak i Niemcy boją się mówić otwarcie o swoim poglądach publicznie np. w pracy. Zarówno Polacy jak i Niemcy sympatyzują skrycie i popierają działaniami grup takich jak Identitäre . To tylko kwestia czasu, aż zaczną robić to otwarcie. To tylko kwestia czasu, aż zaczną robić to razem.

Jako ŚCK będziemy na pewno monitorować podobne europejskie grupy i donosić o ich poczynaniach, a już w lipcu planujemy spotkanie z działaczami Identitäre w większej grupie. Tymczasem na ręce naszego gościa przekazaliśmy jako świąteczny upominek komplet “Okręg Śląski Armii Krajowej” historyka Wojciecha Kempy oraz najnowszy numer Magna Polonia.

Podobają Ci się takie wydarzenia, chciałbyś, aby było ich więcej?
Przekaż darowiznę na konto ŚCK! Szczegóły w zakładce „WESPRZYJ NAS

*Ruch identytarystyczny powstał we Francji na początku XXI w. jako Génération Identitaire.
Obecnie poza Francją prowadzi działalność w Niemczech (Identitäre Bewegung – Deutschland), Austrii (Identitäre Bewegung Österreich), Włoszech (Generazione Identitaria), Czechach (Generace Identity), Słowenii (Generacija identitete Slovenija) i Holandii (Identitair Verzet).
Złożenia ruchu są zbliżone do europejskiej Nowej Prawicy.
Identytarystom obce są idee nacjonalizmu, komunizmu czy liberalizmu. Uważają je za niebezpieczny relikt przeszłości, anachronizm, który w przeszłości był źródłem niepotrzebnych wojen i nienawiści pośród Europejczyków. Zdaniem identytarystów najwyższy czas położyć kres waśniom między ludami Europy. Identytaryści z szacunkiem odnoszą się do wszystkich ludów i narodów świata, bez względu na rasę czy religię, ponieważ każdy z nich jest wyjątkowy i posiada własną niepowtarzalną kulturę i tożsamość. Niestety, od paru dziesięcioleci Europa stała się ofiarą perfidnej polityki polegającej na promowaniu masowej imigracji, która odbywa się pod pozorem pomocy humanitarnej lub uzupełniania braków na rynku pracy. W ten sposób politycy Zachodniej Europy od dawna uzasadniają konieczność sprowadzania na nasz kontynent milionów osób, którym całkowicie obce są wartości naszej kultury. Konsekwencją tego jest dokonująca się na naszych oczach tzw. Wielka Wymiana. Przyczynia się do niej wysoki współczynnik dzietności u kobiet z rodzin imigranckich. W rodzinach pochodzących z krajów arabskich dochodzi on do 5 dzieci na jedną kobietę, tymczasem np. u Niemek wynosi on 1,2 dzieci. Wielka Wymiana skazuje rdzenną ludność Europy na wymarcie, a nasze ustroje demokratyczne na zagładę. Gdy autochtoniczna ludność Europy staje się mniejszością we własnych miastach, nie może już liczyć na demokratyczne wartości i rozwiązania, gdyż rządzącej większości, są one kulturowo obce.

 

IBD im Schlesischen Kulturzentrum

Gestern fand im Schlesischen Kulturzentrum ein interessantes Treffen mit einem Mitglied der Identitären Bewegung Deutschland statt. Es ist eine Seltenheit, Fragen direkt stellen zu können anstatt sich die Antworten aus dem Netz zusammensuchen zu müssen. Diese Möglichkeit haben die Mitglieder des Schlesischen Kulturzentrums und seine Gäste gerne genutzt. Es stellt sich heraus, dass die Identitären viel mehr Gemeinsamkeiten mit polnischen Bewegungen hat als beide Seiten dachten.

„Mögest du in interessanten Zeiten leben“ soll ein chinesisches Sprichwort besagen – und in genau solchen Zeiten leben wir. Gemeinhin lässt sich sagen, dass Europa mit einem Eisberg kollidiert – vergleichbar mit dem, der die Titanic versenkt hat. Die Ähnlichkeit beider Begebenheiten lässt sich durchaus feststellen. Die Passagiere der Titanic, dieses Wunders der damaligen Technik, hatten genau wie wir eine falsche Vorstellung von ihrer Sicherheit und ähnlich wie 1912 befindet sich auch jetzt der größte Teil der Gefahr „unter Wasser“. Heute sind wir auch auf Kollisionskurs und die Mehrheit von uns ist sich dessen überhaupt nicht bewusst. Daher ist es wichtig sich die Frage zu beantworten: „Warum sehen die Völker Europas dies nicht kommen?“

 

 

Zum Aufbau des tragischen Finales, das irgendwann mal eintreffen muss, gesellen sich ganz sicher die Mainstream-Medien. Verheimlichung, Falschinformationen und die Bagatellisierung von Fakten sind mittlerweile Alltag. Solche und andere Praktiken werden von den beliebtesten Medien Europas angewandt.  Und weil das nicht schon genug ist, gibt’s alle Tage mal eine „journalistische Provokation“ mit dem Ziel der Diskreditierung der ein oder anderen unbequemen gesellschaftlichen  Gruppe. Bei so einer Presse braucht man sich nicht wundern, dass Europa untergeht und die Mehrheit seiner Bewohner anstatt sich auf einen Überlebenskampf vorzubereiten… sich für den Ball schick macht.

The people will believe what the media tells them they believe.
George Orwell

Gleichzeit fließt das große Geld mit einem großen Strom, der die Manipulation (Verdummung) der Gesellschaften finanzieren soll. Ideologien wie Multikulturalismus, Globalismus, Konsumismus und Homosexualismus [Genderwahn, Übersexualisierung, etc.] zerstören zusammen mit einer falsch verstandenen Toleranz unsere Familien, Regionen und ganze Völker von innen. Das passiert schon jetzt – sogar jetzt, wo ihr diesen Text lest. Wir leben in Krisenzeiten. Ob es uns wohl gelingt noch vor der Katastrophe den Kurs zu ändern? Oder wird sich wie im Falle der Titanic das Recht erst ändern, wenn die Tragödie bereits geschehen ist?

Jeder Einsatz um diesen Prozess umzukehren und seine Ursachen auszuschalten ist eine gute Nachricht. Deshalb ist die Gründung von Gruppen wie den Identitären eine gute Nachricht für Europa. Unsere Erfahrung aus Polen und Deutschland gemeinsam teilend kommen wir zu ähnlichen Ergebnissen. Sowohl Polen als auch Deutsche wollen keine Veränderung. Sowohl Polen als auch Deutsche haben Angst offen übere Ansichten zu sprechen – etwa auf der Arbeit. Sowohl Polen als auch Deutsche mögen und unterstützen heimlich Gruppen wie die Identitären. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie es offen tun. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie es zusammen tun.

Als Schlesisches Kulturzentrum werden wir ähnliche Gruppen auch weiter im Auge behalten und von ihren Taten berichten und schon im Juli wollen wir eine größere Gruppe Identitärer treffen. Währenddessen haben wir unseren Gast im Rahmen einer weihnachtlichen Aufmerksamkeit mit dem kompletten Buch „Okręg Śląski Armii Krajowej“ [„Schlesicher Kreis in der Poln. Heimatarmee“] des Historikers Wojciech Kempa und der neuesten Ausgabe von „Magna Polonia“ ausgestattet.

Tłumaczenie Dave Rath