229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Trzecia na świecie , po amerykańskiej (1787) i szwedzkiej (1789), była pierwszą w Europie ustawą zasadniczą.

Od chwili uchwalenia Konstytucja 3 V 1791 stała się symbolem dążeń do odzyskania niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej, niezależnie od przeszkód wewnętrznych i zagrożeń zewnętrznych.

W czasie 123 lat zaborów oficjalne obchody związane z tym wydarzeniem były zabronione. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja została uznana za święto narodowe uchwałą Sejmu Ustawodawczego z dnia 29 kwietnia 1919 r. Po II wojnie światowej obchodzono je do 1946 r. Święto oficjalne zostało zniesione ustawą z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Ponownie przywrócono je ustawą z 6 kwietnia 1990 r. Pierwsze po 1989 r. uroczyste obchody święta 3 Maja odbyły się w 1990 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Nie każdy wie, że bezpośrednio pod nazwą Ustawa Rządowa umieszczono apostrofę sakralną: „W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego”.