Powstrzymajmy deprawację kultury – protest pod Teatrem Rozrywki

Jako obywatele Śląskiej Ziemi pragniemy zaprotestować przeciwko spektaklowi „Klątwa”, który ma być wystawiony na deskach Teatru Rozrywki w Chorzowie. Ta antysztuka prowadzi do deprawacji kultury naszego regionu i kpi z wiary, która była, jest i będzie ostoją mieszkających tu ludzi. Domagamy się zdymisjonowania odpowiedzialnych za repertuar w Teatrze Rozrywki w Chorzowie i powołania kierownictwa teatru, któremu przyświecać będzie rozwój kultury w naszym regionie. Powyższe żądanie wraz z poniższym uzasadnieniem zostanie złożone na ręce osoby odpowiedzialnej politycznie za Teatr Rozrywki Marszałka Województwa z ramienia Platformy Obywatelskiej Wojciecha Saługi, a także do wiadomości Radnych Sejmiku Śląskiego i Radnych Miasta Chorzów.

 

I. PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ
Śląska Triada: śląska rodzina, śląska religijność, śląska pracowitość.

Jesteśmy w olbrzymiej mierze potomkami górników, którzy przybywając na Śląsk stawiali tutaj w podzięce wspaniałe kościoły – w ten sposób wypraszając i jednocześnie dziękując za Bożą opiekę. Jesteśmy potomkami ludzi, którzy jeszcze niedawno witali się na ulicy słowami Szczęść Boże! zamiast zwykłego dzień dobry. To tutaj na Śląsku znakiem krzyża rozpoczynało się i kończyło pracę, a śląskie kobiety czyniły go na chlebie przed każdym jego pokrojeniem. W wielu domach te tradycje dalej są praktykowane, a przy drzwiach spotkać można nie tylko krzyż czy święty obrazek, ale i kropielnicę.  Śląska dusza zawsze składała się z umiłowania życia rodzinnego, głębokiej pobożności i rąk, które nie bały się ciężkiej pracy. „Na Śląsku, jak w niedzielę idzie się do kościoła, to coś znaczy. Nie ma rozdźwięku między tym, co głosi się w kościele, a robi w życiu”. Gdyby Śląsk miał jeszcze kiedykolwiek wznieść swoje chorągwie, to właśnie te przymioty powinny zostać na nich skrupulatnie wyhaftowane. Taka jest właśnie nasza śląska pamięć i tożsamość.

II. W OBRONIE WIARY
Nie wstydzę się Jezusa.

Ziemia Śląska była zawsze ziemią wojen, cierpienia, bólu i śmierci niewinnych ludzi, a dzieła zniszczenia dokończyć miał komunizm, który niósł ze sobą kres wyznawców Chrystusa.Bóg jednak miał własne plany. W nocy z 16 na 17 października 1978 r. w Stolicy Piotrowej wybrano Karola Wojtyłę – obywatela Polski – na papieża.  Pontyfikat Jana Pawła II zmienił oblicze świata, zmienił oblicze polskiej ziemi. Papież Polak dał swym rodakom nadzieję, odwagę oraz WIARĘ, bez których nie sposób byłoby przeciwstawić się systemowi komunistycznemu.

Jan Paweł II mówił o Śląsku: „To ziemia, na której rodzą się diamenty”. Pewnie dlatego, mimo tak trudnej i dramatycznej wręcz historii nic nie naruszyło trzonu naszej tożsamości. A liczne biografie wybitnych Ślązaków są świadectwem głębokiej wiary i przywiązania do tradycji…

I tak już jest, że życie od jednego pokolenia wymaga tytanicznego poświęcenia, by następnemu pozwolić chwilę odetchnąć i poczuć się bezpiecznie. Zło jednak nigdy nie znika. Teraz nadchodzi czas, w którym znowu potrzeba ludzkiej odwagi, aby stanąć w obronie wiary w obliczu realnego zagrożenia. Jesteśmy potomkami wspaniałych ludzi, którzy w trudnych czasach znaleźli w sobie moc, aby postąpić właściwie, teraz czas abyśmy i My odnaleźli w sobie odwagę.

III.  STRZEŻCIE SIĘ, ŻEBY WAS NIE ZWIEDZIONO
Tolerancja jest ostatnią cnotą upadającej cywilizacji

Świat na naszych oczach właśnie się zmienia. Bardziej uważni obserwatorzy widzą już delikatne zmiany, przesunięcia nacisku, transformację znaczeń różnych pojęć. Inni ludzie jeszcze sobie tego nie uświadamiają i kontynuują swoje codzienne życie tak jak poprzednio to czynili. Raz na jakiś czas zdarza się jednak, że społeczeństwo jest otwarcie testowane, a granice próbują zostać gwałtownie przesunięte. Jesteśmy właśnie tego świadkami, ma to miejsce w przypadku bluźnierczego spektaklu „Klątwa”.

W tym miejscu trzeba jasno napisać, aby nie było już żadnych wątpliwości, że spektakl „Klątwa” nie ma nic wspólnego ze sztuką. Nie zmienią tego żadne pochlebne recenzje „znawców” pojawiające się w mediach. Takie są fakty, a jak wiadomo z nimi się nie dyskutuje. Jak świat, światem nigdy dotychczas seks oralny nie został nazwany sztuką, a tym bardziej ten bluźnierczy z wykorzystaniem figury Jana Pawła II; do tego na deskach teatru państwowego w jego własnym kraju. Nie nazwano też do tej pory sztuką wieszanie głowy Kościoła, podcieranie się flagą, ścinanie piłą mechaniczną krzyża czy walenie krzyżami o deski sceny teatralnej. Nie, to nie są środki wyrazu artystycznego. To jest po prostu burdel, i to burdel organizowany z naszych pieniędzy i na naszą zgubę.

W Polsce za sprawą „Klątwy” rozpoczęto proces dynamicznego demontażu społecznego. Rozciąga się definicję sztuki do granic absurdu, próbując wmówić Polakom, że te akty upodlenia odbywające się na scenie są wyrazem jakiejś wyższej wrażliwości. Otóż nie są, są zwyczajną kloaką, która z niezrozumiałych powodów zyskała zainteresowanie instytucji państwowych – opłacanych z publicznych pieniędzy – w jej rozpowszechnianiu.

Kolejną już – wojewódzką samorządową – instytucją kultury zaangażowaną w popularyzację tego skandalicznego przedstawienia jest Teatr Rozrywki w Chorzowie. Wątek finansowy należy w tej sprawie mocno podkreślać, ponieważ nadzór nad Teatrem Rozrywki sprawuje Zarząd Województwa Śląskiego. Ten sam Zarząd Województwa Śląskiego powołuje Radę Programową Teatru, jako organ doradczy dyrektora, opiniujący plan działalności artystycznej i ich realizację. Obecnie w składzie Rady Programowej Teatru zasiadają:

1. Jolanta Ptaszyńska (kulturoznawca, literat, filmowiec) – Przewodnicząca Rady
2. Tadeusz Sławek (językoznawca, tłumacz, muzyk) – Wiceprzewodniczący Rady
3. Urszula Koszutska (przedstawicielka Sejmiku Województwa Śląskiego)
4. Wiesław Ciężkowski (zastępca prezydenta Chorzowa ds. społecznych, przedstawiciel miasta Chorzów)
5. Ryszard Klimczak (dziennikarz, prezes Stowarzyszenia Teatralnego Tespis)
6. Andrzej Marko (kompozytor, aranżer, dyrygent)
7. Piotr Naliwajko (malarz)
8. Robert Talarczyk (reżyser, aktor, dyrektor Teatru Śląskiego im. S. Wyspiańskiego w Katowicach).

Wyżej wymienione osoby razem z obecnym dyrektorem Teatru Rozrywki Dariuszem Miłkowski decydują o działalności artystycznej teatru, w tym o zainteresowaniu placówki „Klątwą”. Innymi słowy to te osoby podjęły decyzję o wpuszczeniu „Klątwy” na deski śląskiego teatru.

 

IV. OBOWIĄZEK
Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

Czy mamy moralne prawo ingerować w repertuar Teatru Rozrywki? Patrząc na plan finansowy tej instytucji kultury widać wyraźnie, że jednostka ta utrzymuje się głownie dzięki dotacji z budżetu; w 2017 roku to 8 890 668 zł, suma ta stanowi ponad połowę przychodu Teatru Rozrywki. Nie trzeba chyba dodawać, że to z naszych podatków finansowane są dotacje z budżetu. Zakrawa to na niesmaczny żart, ale Polacy sami finansują przedstawienia uderzające w naszą wiarę i tradycję, to nie są domysły, taka jest dzisiejsza rzeczywistość. Na taki stan rzeczy nie możemy nie reagować. Konieczna jest nasza duchowa mobilizacja i gotowość do zajęcia stanowiska, głośnego powiedzenia NIE.

Codziennie modlimy się do Boga w intencji swojej i swych najbliższych. Prosimy Go o zdrowie dla swoich dzieci, rodziców, małżonka, prosimy o pomyślne zdanie egzaminu, szczęśliwą podróż, rozwiązanie problemów finansowych, zażegnanie konfliktów, dobrą pracę. Liczymy na jego opiekę, pomoc i zbawienie ode złego. Zawsze. Teraz sytuacja uległa odwróceniu. Wielu z nas, właściwie większość nigdy nie musiała otwarcie bronić swojej wiary. Fakt jej niezagrożonego istnienia przyjmowaliśmy za coś oczywistego.  Sprawa „Klątwy” uświadamia nam jak złudne jest to uczucie. Kościół tworzą wierni, to na każdego chrześcijanina spada obowiązek obrony naszej wiary.

Nasz Bóg potrzebuje naszej ochrony, oddajmy mu sprawiedliwość, miłość i wdzięczność za całe dobro, które spotkało nas w życiu, za każdą łaskę i podziękujmy mu za to, pokazując, że nasza wiara jest żywa – prawdziwa. Nie odwracajmy głów, nie bagatelizujmy zagrożenia, bo On nigdy nie bagatelizuje naszych problemów i trudności.  Czas najwyższy żebyśmy to my stanęli w Jego obronie. Trwajmy przy nim w modlitwie i codziennych uczynkach. Spotkajmy się 3 / 8 / 2017 pod Teatrem Rozrywki w Chorzowie, aby sprzeciwić się bluźnierstwu.

 

WEŹ UDZIAŁ W WYDARZENIU: Powstrzymajmy deprawację kultury – protest pod Teatrem Rozrywki